Invest

Skattum Invest AS investerer i børsnoterte verdipapirer via Skamy Capital og Skattum Invest.