Samfunnsansvar

Ansvar siden 1893

Ansvarlighet har vært en rettesnor for vår virksomhet siden starten i 1893. Gjennom fire generasjoner har lederne i stor grad jobbet for; å ta vare på menneskene i virksomhetene, god selskapsstyring, miljøet rundt oss og en positiv samfunnsutvikling. I dag beskrives dette med forkortelsen ESG- Environmental, Social, Governance. Vi ønsker å ha fokus på disse temaene også i de neste generasjoner.

 

I 2011 startet vi en prosess med å synligjøre dette arbeidet og “Ansvar siden 1893” ble etter hvert et godt innarbeidet begrep i vår organisasjon.

Ansvar siden 1893 skal være vårt eget «brand» for ESG og en sentral del av kulturen i Skattum Holding, datterselskaper der vi har direkte påvirkning, samt hvilke selskaper vi skal investere i. 

 

Som en del av vårt ansvar siden 1893 så støtter vi kontinuerlig ulike virksomheter og organisasjoner. Vi er bl.a. Gullpartner til Right To Play. Se logo/linker for nærmere info.