Skattum har vist samfunnsansvar siden starten i 1893. Vårt engasjement har vi satt i system gjennom Skattum Ansvar. Vi viser samfunnsansvar internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt. Dette illustrerer vi som 4 byggeklosser i plusstegnet, med ansvar for mennesker og miljø som den femte byggeklossen i senter av tegnet. Skattum Ansvar bidrar årlig med støtte til over 200 organisasjoner og idrettslag.