Landheim Gruppen

Skattum Vekst AS eier 48% av Landheim Gruppen, et selskap som produserer takstoler, precut/konstruksjonspakker og byggeelementer. Les mer om Landheim Gruppen her

Komm-in

Skattum Vekst AS er aksjonær i Komm-In, et investeringsfond med base i industrien i Innlandet.